LTC bị xử phạt 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa

Theo đó, Điện nhẹ Viễn thông bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu gồm báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020, báo cáo thường niên các năm 2019, 2020.

Cùng với đó, công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu gồm báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2019, BCTC riêng và hợp nhất được kiểm toán các năm 2019, 2020...

Điện nhẹ Viễn thông cũng công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX về BCTC riêng và hợp nhất năm 2015, 2016 được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2016 và quý 1, 2, 3/2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, báo cáo thường niên năm 2016.

Ngoài ra, công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/10/2020.

Điện nhẹ Viễn thông tiền thân là Trung tâm Kỹ thuật điện nhẹ Viễn thông thuộc Công ty Công trình Bưu điện - Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được cổ phần hóa năm 2000. Hiện tại, công ty có vốn điều lệ gần 46 tỷ đồng.

Năm 2020, Điện nhẹ Viễn thông ghi nhận mức lỗ gần 5,5 tỷ đồng trong khi năm 2019 lãi 236 triệu đồng. Hiện tại, cổ phiếu LTC nằm trong diện bị hạn chế giao dịch trên UPCoM và chỉ được giao dịch trong phiên thứ Sáu hàng tuần.