Theo Sở Xây dựng nhận định, khu đất có nguồn gốc do Công ty TNHH DiDaMa trúng đấu giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trả tiền một lần vào cuối năm 2015. Sau đó, tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất từ ông Nguyễn Văn Tuần sang Công ty Mount A vào cuối năm 2021.

Về chỉ tiêu xây dựng, khu đất vàng này chỉ có mật độ xây dựng 40%. Trong phạm vi khoảng lùi dưới 20 thì không xây dựng công trình, khoảng lùi từ 20-30 m chỉ được xây cao tối đa 2 tầng, khoảng lùi 30-40 m chỉ được xây tối đa 3 tầng, khoảng lùi từ 40 m trở lên thì được xây tối đa 5 tầng

Vì vậy, ý tưởng đề xuất của Công ty Mount A (7 tầng nổi, 4 tầng hầm, mật độ xây dựng 60%) là chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Khu đất số 11 Trần Quốc Toản (trong ô màu đỏ) tại trung tâm TP Đà Lạt mà Công ty Mount A đề xuất xây khách sạn 5 sao. Ảnh: Người Lao động
Khu đất số 11 Trần Quốc Toản (trong ô màu đỏ) tại trung tâm TP Đà Lạt mà Công ty Mount A đề xuất xây khách sạn 5 sao. Ảnh: Người Lao động

Ngoài ra, theo quy định quản lý kèm theo Quy hoạch chung thì các công trình điểm nhấn được xác định trong các đồ án quy hoạch phân khu.

Song hiện nay khu đất 11 Trần Quốc Toản chưa có quy hoạch phân khu được duyệt. Còn trong đồ án quy hoạch phân khu trung tâm đang do UBND TP Đà Lạt tổ chức lập cũng chưa xác định vị trí khu đất 11 Trần Quốc Toản là công trình điểm nhấn.

Từ đó, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chưa xem xét đề xuất của Công ty Mount A và đến nay được UBND tỉnh thống nhất chưa xem xét.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Đà Lạt theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để sớm đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý về dự án.