Lãi sau thuế 140 tỷ tháng 11, PNJ mới chỉ hoàn thành 68% kế hoạch lợi nhuận năm

Tháng 11, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 18,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 140 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.755 tỷ đồng, tăng 9,4% và thực hiện được 79,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 837 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 68,1% kế hoạch năm 2021.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ lũy kế 11 tháng vẫn duy trì được tăng trưởng 8,4% so với năm 2020. Các chương trình thúc đẩy bán hàng (Black Friday, Ưu đãi đặc quyền VIP…) trong tháng 11 đều vượt kế hoạch. Doanh thu bán hàng online lũy kế 11 tháng tăng trưởng 137% so với cùng kỳ.

Nguồn: PNJ
Nguồn: PNJ

Doanh thu sỉ luỹ kế 11 tháng giảm 7% so với cùng kỳ. Trái lại, doanh thu vàng miếng luỹ kế 11 tháng tăng trưởng 22,2%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 11 đạt 18,3% so với mức 20,3% cùng kỳ 2020. Lũy kế 11 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 18,4% so với mức 19,8% cùng kỳ 2020.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 11 giảm 11,5% so với cùng kỳ 2020. Luỹ kế 11 tháng, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 62,5%.

Lũy kế 11 tháng, PNJ đã mở mới 21 cửa hàng (trong đó 20 cửa hàng PNJ Gold, 1 cửa hàng PNJStyle), nhãn hàng Pandora đã đạt mốc 12 cửa hàng và PNJ Style đạt 7 cửa hàng ở các thành phố lớn. Công ty đã giảm18 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.

Kết phiên giao dịch sáng ngày 21/12, cổ phiếu PNJ giảm nhẹ 0,3% về mức 94.200 đồng/cp, giảm 14% so với mức đỉnh giữa tháng 11.