Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền Lafooco 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật .

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Cùng đó, Công ty nhận mức phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân bởi Công ty thông tin sai lệch về sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm ông Nguyễn Văn Khải, bà Nguyễn Thái Hạnh Linh, ông Phan Ngọc Sơn tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK.2022 ngày 25/7/2022.

Ngoài mức phạt hành chính trên, UBCKNN yêu cầu Lafooco buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 42 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công bố thông tin sai lệch và quá hạn, Lafooco (LAF) bị xử phạt 210 triệu đồng. Ảnh minh họa
Công bố thông tin sai lệch và quá hạn, Lafooco (LAF) bị xử phạt 210 triệu đồng. Ảnh minh họa

Lafooco tiền thân là doanh nghiệp quốc doanh, thành lập năm 1985 với tên gọi Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Long An, trực thuộc UBND tỉnh Long An.

Ngày 1/7/1995, Xí nghiệp được cổ phần hóa, chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần, đồng thời đổi tên thành Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An như hiện tại. Đây là đơn vị thứ 4 của toàn quốc và là đơn vị đầu tiên của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long thực hiện cổ phần hóa thí điểm doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2000, Lafooco được niêm yết tại Trung tâm tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM. Năm 2021, doanh nghiệp đăng ký và giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mã LAF.

Đến nay, Lafooco thuộc top 5 doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất điều tại Việt Nam, sản lượng xuất khẩu điều nhân chiếm 80% và điều thành phẩm 20% tại đa dạng các thị trường như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Úc và Trung Đông.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Lafooco ghi nhận doanh thu đạt 281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 44% so với cùng giai đoạn năm trước.