Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 32 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4
Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,62 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4/2022

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 4/2022 (từ 1/4 đến ngày 15/4) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 32,17 tỷ USD, giảm 12,3% so với nửa cuối tháng 3/2022.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu trong nửa đầu tháng 4/2022 đạt gần 15,28 tỷ USD, giảm 20,9% so với nửa cuối tháng 3/2022.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,27 tỷ USD, tương ứng giảm 41,8%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,02 tỷ USD, tương ứng giảm 27,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 281 triệu USD, tương ứng giảm 14%; ...

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 4/2022, đạt 16,89 tỷ USD, giảm 2,6% so với nửa cuối tháng 3/2022.

Các nhóm hàng giảm mạnh liên quan đến máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 373 triệu USD, tương ứng giảm 8,8%; xăng dầu giảm 281 triệu USD, tương ứng giảm 36,3%; sắt thép các loại giảm 144 triệu USD, tương ứng giảm 23,5%; ...

Như vây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tính từ đầu năm 2022 đến hết ngày 15/4/2022 đạt 208,83 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 104,34 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2021; nhập khẩu đạt 104,48 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh như: hàng dệt may tăng 1,72 tỷ USD, tương ứng tăng 20,4% tiếp tục là nhóm hàng tăng lớn nhất trong các nhóm hàng chủ lực xuất khẩu.

Tiếp theo là điện thoại các loại và linh kiện tăng 1,42 tỷ USD, tương ứng tăng 8,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 1,19 tỷ USD, tương ứng tăng 8,6%; máy móc thiết bị dung cụ và phụ tùng khác tăng 1,09 tỷ USD, tương ứng tăng 10,3%...

Trong nửa đầu tháng 4/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,62 tỷ USD. Tính từ đầu năm 2022 đến hết ngày 15/4, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 144 triệu USD.