Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 440 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 440 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm 2021 đến 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 440,15 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 69,5% kim ngạch cả nước.

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 193,07 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 30,5% kim ngạch cả nước.

Tính riêng trong nửa đầu tháng 12/2021, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt gần 12 tỷ USD, giảm 8,5% so với kỳ 2 tháng 11/2021.

Tính từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/12/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp FDI đạt 232,2 tỷ USD, tăng 21,2%, tương ứng tăng 40,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của các nước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong 15 ngày đầu tháng 12/2021 đạt 10,86 tỷ USD, tăng 5,6% so với kỳ 2 tháng 11/2021.

Tính từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/12/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 207,95 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,9% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15/12/2021, các doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 24 tỷ USD.

Hiện nay, các doanh nghiệp FDI đang góp mặt trong toàn bộ các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó chiếm ưu thế rất lớn trong những nhóm hàng dẫn đầu như điện thoại, máy vi tính, máy móc, thậm chí cả những nhóm hàng trước đây vốn là ưu thế của doanh nghiệp trong nước như dệt may, giày dép, …