Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc các loại tăng mạnh
Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc các loại tăng mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021 xuất khẩu thức ăn gia súc các loại của Việt Nam giảm 7,7% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 3,7% so với cùng tháng năm 2020, đạt trên 78,98 triệu USD.

Cộng chung cả 10 tháng năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng mạnh 31,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 859,31 tỷ USD.

Việt Nam xuất khẩu thức ăn gia súc nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc đạt 297,01 triệu USD, chiếm 34,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 10/2021 kim ngạch tăng 22% so với tháng 9/2021 và tăng 22,5% so với tháng 10/2020, đạt 26,04 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia chiếm 14,9%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 127,91 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; Riêng tháng 10/2021 giảm 14,7% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 13% so với tháng 10/2020, đạt 11,78 triệu USD.

Đứng thứ 3 là thị trường Ấn Độ đạt 92,53 triệu USD, chiếm 10,8%, tăng mạnh 40,8% so với cùng kỳ; Riêng tháng 10/2021 sụt giảm mạnh 88,7% so với tháng 9/2021 và giảm 50,4% so với tháng 10/2020, đạt 2,97 triệu USD.

Nhìn chung, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu thức ăn gia súc sang tất cả các thị trường chủ đạo đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc các loại tăng mạnh