KienlongBank thông báo xử lý tài sản bảo đảm
Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo đến bà Trương Thị Út Dức và những người thừa kế nghĩa vụ nợ và tài sản của bà Trương Thị Mạnh (sinh năm 1957, mất năm 2022, nơi cư trú: ấp Phước 3B, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) gồm: bà Trương Thị Phiến, bà Trương Thị Phận, bà Trương Thị Quyển, ông Trương Châu Phi và những người thừa kế khác của bà Trương Thị Mạnh (nếu có) được biết hiện Ngân hàng TMCP Kiên Long đang tiến hành các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm của bà Trương Thị Mạnh và bà Trương Thị Út Dức để thu hồi nợ khoản vay của bà Trương Thị Mạnh và bà Trương Thị Út Dức tại Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Trong thời hạn kể từ ngày đăng thông báo đến chậm nhất ngày 10/04/2023, nếu những người thừa kế nghĩa vụ nợ và tài sản của bà Trương Thị Mạnh và bà Trương Thị Út Dức không liên hệ Ngân hàng TMCP Kiên Long để nhận nghĩa vụ trả nợ và giải quyết toàn bộ khoản nợ của bà Trương Thị Mạnh và bà Trương Thị Út Dức thì Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tiến hành đưa tài sản bảo đảm của bà Trương Thị Mạnh và bà Trương Thị Út Dức ra bán đấu giá để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.