Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để hạn chế tham nhũng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, phòng của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ. Đồng thời, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kê khai, công khai bản kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để từ đó giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của thành phố trong thời gian sắp tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác kê khai tài sản, thu nhập nói riêng luôn được thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thực hiện. Việc thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông cho biết, thời gian qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Cùng với đó, UBND thành phố cũng đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời giao Thanh tra thành phố hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn để hạn chế tham nhũng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố.

“Nhìn chung, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc UBND thành phố đã thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ quy định; đồng thời quan tâm thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác minh bạch tài sản, thu nhập. Là địa phương có số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm lớn, nhưng tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập của Hà Nội đạt cao (trên 99,9%); việc triển khai thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập được xác định không chỉ là nhiệm vụ mà còn là quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng”, đồng chí Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Cho rằng công tác kiểm soát tài sản, thu nhập vẫn còn một số hạn chế, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã nêu bật các giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác này. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, đồng thời, xác định vai trò trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý và phòng ngừa các vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.