Trong số 580 doanh nghiệp đang nợ thuế được Cục thuế Khánh Hòa công khai có khu vực Nam Khánh Hòa nhiều nhất với 135 doanh nghiệp. Tổng số nợ tại Chi cụ Thuế khu vực Nam Khánh Hòa là 42,4 tỷ đồng (tính đến ngày 31/8/2022).

Các doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại khu vực Nam Khánh Hòa gồm có: Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Chấn Hưng Việt Nam nợ trên 3 tỷ đồng. Chi Nhánh Cam Ranh - Công ty TNHH Đá Hóa An 1 nợ trên 2,9 tỷ đồng. Công ty TNHH Phước Thành nợ trên 1,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ngân Hà Cam Ranh nợ trên 1,4 tỷ đồng. Công ty TNHH nước sốt đặc sản Việt Nam Dasavi nợ trên 1,2 tỷ đồng. Công ty CP Việt Phú Nam nợ trên 1 tỷ đồng. Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Tiến Lộc nợ trên 1 tỷ đồng…

Đứng thứ hai là huyện Cam Lâm với 43 doanh nghiệp nợ thuế. Tổng số nợ thuế của huyện Cam Lâm là 13,4 tỷ đồng. Các công ty nợ thuế nhiều nhất tại huyện Cam Lâm được “bêu tên” lần lượt: Công ty CP Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ nợ trên 4,1 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng và cơ điện Khang Trang nợ trên 1,3 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư kinh doanh cây xanh Hưng Lộc nợ trên 1,2 tỷ đồng…

Cuối cùng, trên địa Trên địa bàn huyện Khánh Sơn công khai 5 doanh nghiệp nợ thuế, tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, trong đó: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phương Đài nợ trên 1,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp tư nhân Hùng Anh nợ trên 944 triệu đồng…

Cục thuế Khánh Hòa công khai danh sách 580 doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh: Lao Động
Cục thuế Khánh Hòa công khai danh sách 580 doanh nghiệp nợ thuế. Ảnh: Lao Động

Trước đó, ngày ngày 22/8/2022, Chi cục Thuế thành phố Nha Trang đã công khai danh sách 445 doanh nghiệp nợ thuế (nợ đến ngày 30/7/2022), với tổng số nợ trên 56,9 tỷ đồng.

Được biết, để thu triệt để các khoản nợ thuế, Cục Thuế Khánh Hòa lựa chọn các trường hợp nợ lớn, kéo dài, phức tạp để đề nghị cơ quan công an cùng cấp phối hợp, mời làm việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế.

Đối với các trường hợp nợ thuế do chi cục thuế quản lý, sau khi phối hợp cơ quan công an cùng cấp vẫn chưa thu hồi được nợ thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với công an tỉnh thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ; chuyển hồ sơ nợ thuế sang công an tỉnh điều tra doanh nghiệp để nợ thuế.