Cụ thể, thông qua theo dõi và kiểm tra, HoSE nhận thấy KBC đã đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ tại ngày 15/03/2022 vượt 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Chính vì vậy, HoSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị KBC phải tuân thủ các quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Được biết, căn cứ tại khoản 3, điều 8, Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định: “Khối lượng đặt bán trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% đến tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN”.

Trước đó, KBC thông báo đã bán ra toàn bộ 5,95 triệu cp quỹ với giá bình quân 56.246 đồng/cp, ước tính công ty đã thu được tổng số tiền gần 335 tỷ đồng. Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu KBC giảm sàn 6,9% xuống mức 48.700 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về vấn đề nêu trên, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa có giải trình về việc bị Sở GDCK Tp.HCM (HoSE) nhắc nhở giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo KBC, Công ty đã thực hiện giao dịch bán hơn 5,9 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 16/2 đến ngày 16/3/2022. Trong giai đoạn từ ngày 16/2 đến 14/3, giao dịch bán cổ phiếu quỹ nêu trên được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Theo đó, toàn bộ các giao dịch này đều tuân thủ giới hạn về khối lượng cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại thời điểm ngày 15/3, KBC thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận với khối lượng hơn 1 triệu cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu này đã vượt quá 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

KBC cho biết để xảy ra sự việc nêu trên là do Công ty có sự thiếu sót khi chưa cập nhật đầy đủ, cũng như chưa hiểu đúng quy định mới của pháp luật điều chỉnh về vấn đề này. KBC đã hiểu quy định khối lượng giao dịch 10% cho một ngày chỉ áp dụng theo phương thức khớp lệnh mà không bao gồm việc áp dụng cho phương thức giao dịch thỏa thuận khi bán cổ phiếu quỹ.

Nhận thức được vấn đề trên, ngày 7/4/2022, KBC đã gửi công văn 0704/2022/KBC-CV để giải trình sự việc trên với HoSE. Ngay sau đó, ngày 8/4/2022, KBC đã nhận được văn bản nhắc nhở của sở về sự việc như trên.

Theo KBC, mặc dù đây là giao dịch thỏa thuận với khối lượng không lớn, không làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, qua sự việc này, KBC xin tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.