Cụ thể, 65 Giấy chứng nhận này do UBND huyện Đắk Glong cấp cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Đắk Som. Lý do thu hồi các thửa đất đã cấp không đủ điều kiện theo quy định.

Những diện tích đất này đang thuộc sự quản lý của Viện khoa học Lâm nghiệp lâm sinh Lâm Đồng quản lý theo Quyết định (số 4460/QĐ/CT, ngày 29.12.2003) của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao trước thời kỳ tách tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk).

Do đó, 65 "sổ đỏ" đã được cấp cho các hộ dân thuộc quy hoạch đất ba loại rừng. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đắk Glong giao UBND xã Đắk Som gửi thông báo này đến từng hộ gia đình, cá nhân có tên trên và niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, các điểm sinh hoạt dân cư.

Đắk Nông: Huyện Đắk Glong thu hồi 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai. Ảnh: Thanh Niên
Huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) thu hồi 65 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai. Ảnh: Thanh Niên

Theo UBND huyện Đắk Glong, 65 hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm nộp lại Giấy chứng nhận tại UBND xã Đắk Som hoặc Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ huyện Đắk Glong trước ngày 30/6/2022 để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định.

Sau thời hạn nêu trên, các hộ gia đinh, cá nhân không nộp lại UBND huyện sẽ hủy tính pháp lý của Giấy chứng nhận đã cấp.

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Glong, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ, UBND xã Đắk Som không thực hiện các thủ tục hành chính đối với các Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định của pháp luật nêu trên.

Mặt khác, các đơn vị chức năng nêu trên bàn giao Giấy chứng nhận về UBND huyện Đắk Glong (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nếu tiếp nhận các Giấy chứng nhận này.