Theo công văn trả lời của HOSE đối với Vietnam Airlines về đề nghị tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022, HOSE cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác…”

HOSE cho rằng theo đề nghị của Tổng Công ty tại công văn số 354/TCTHK-VP, lý do xin tạm hoãn công bố thông tin không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin theo quy định nêu trên. Do đó, HOSE đề nghị công ty khẩn trương khắc phục công tác kế toán để hoàn thành công bố thông tin theo quy định.

Trước đó vào ngày 29.3, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã chứng khoán HVN) gửi đơn lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để xin tạm hoãn công bố báo cáo kiểm toán năm 2022. Lý do là công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc nên cần thêm thời gian để đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Vietnam Airlines đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp nhận (có điều kiện) cho phép công ty được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoãn các khoản thanh toán. Do có các điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng, Vietnam Airlines cần thêm thời gian để đối chiếu xác nhận công nợ.

Vietnam Airlines không được gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán.
Vietnam Airlines không được gia hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán. Ảnh minh họa

Ngày 11/4, phản hồi về thông tin trên, UBCKNN cho rằng lý do mà Vietnam Airlines đưa ra không nằm trong nhóm lý do bất khả kháng được phép tạm hoãn báo cáo tài chính kiểm toán như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh…

Do đó, UBCKNN đề nghị Vietnam Airlines khẩn trương hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Trước đó, HOSE từng lưu ý về khả năng hủy niêm yết của cổ phiếu HVN nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục lỗ ròng hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Thực tế, trong báo cáo tài chính tự lập của mình, năm 2022 Hãng hàng không Quốc gia lỗ ròng 10,4 nghìn tỉ đồng, đánh dấu 3 năm lỗ liên tiếp. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 âm 10.000 tỉ đồng.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp hàng không này chậm công bố thông tin mà tình trạng này diễn ra thường xuyên hàng năm. Gần đây nhất, giữa năm 2022, Vietnam Airlines cũng xin chậm công bố thông tin với lý do nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị Covid-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý IV/2022.

Báo cáo kiểm toán năm 2022 có khả năng quyết định tới khả năng duy trì niêm yết của cổ phiếu HVN. HoSE cho biết HVN có thể bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.