Cụ thể, cổ phiếu NVL sẽ được đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/4/2023. Lý do được HoSE đưa ra là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 17/4 (tức đã quá quy định 17 ngày so với hạn nộp báo cáo tài chính), Novaland đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 11.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.182 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 36,85% so với cùng kỳ 2021, tương ứng hoàn thành 30% chỉ tiêu doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Cổ phiếu Novaland bị đưa vào diện cảnh báo. Ảnh minh họa
Cổ phiếu Novaland bị đưa vào diện cảnh báo. Ảnh minh họa

Novaland cũng đã công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, qua đó các cổ đông thông qua tất cả 7 tờ trình với tỷ lệ xấp xỉ 72,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Đáng chú ý, trong số các tờ trình này có việc phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu, Novaland có thể thu về không dưới 9.750 tỉ đồng.

Ngoài ra, Novaland sẽ chào bán cổ phiếu mới với tỉ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, Novaland sẽ tăng thêm 1,95 tỉ cổ phiếu.

Giá cổ phiếu NVL của Novaland vào sáng 19/4 đang ở mức gần 15.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh NVL, HoSE đã đưa một loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo trong đó có nhiều cái tên “đình đám” như NVL, HPX, HBC, IBC, POM, LDG từ ngày 25/4.

Tương tự Novaland, nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Các cổ phiếu kể trên đều đã bị HoSE đưa vào danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ (margin) trước đó. Theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng margin do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua các cổ phiếu bị trong danh sách này.