Cơ cấu doanh thu của HOSE. (Nguồn: HOSE).
Cơ cấu doanh thu của HOSE. (Nguồn: HOSE).

Cụ thể: Tại báo cáo thường niên năm 2022 vừa công bố, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) ghi nhận tổng doanh thu đạt trên 2.508 tỷ đồng, giảm 729 tỷ đồng, tương ứng giảm 23% so với năm 2021. Nguyên nhân chính đến từ hoạt động nghiệp vụ còn 2.334 tỷ, đóng góp 93% vào tổng doanh thu.

Tổng chi phí năm 2022 là 562 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2021. Trong đó, chi phí giám sát thị trường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HOSE, chiếm 66% với 371 tỷ đồng. Chi phí này giảm 25% so với năm trước và biến động tỷ lệ thuận với mức giảm doanh thu hoạt động giao dịch chứng khoán.

Kết quả, HOSE lãi trước thuế gần 1.946 tỷ đồng, giảm 23% so với mức lãi kỷ lục 2.536 tỷ đồng của năm 2021. Sở giao dịch này đã nộp ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên gần 1.928 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với năm 2021 nhưng gấp 3,8 lần so với 2020.

Nhìn lại năm 2022, HOSE đánh giá đây là một năm thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam khi chịu những tác động kép cả từ bên ngoài và bên trong đến cùng một thời điểm.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mặc dù trải qua nhiều biến động, thị trường tiếp tục giữ vững sự ổn định nhất định, vận hành an toàn và thông suốt, đa số các doanh nghiệp niêm yết đều hoạt động ổn định và có lãi, sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngày càng tăng. Hoạt động huy động vốn trên thị trường vẫn đạt mức cao với hơn 57.127 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2021.

HOSE: Doanh thu 2022 giảm 729 tỷ đồng so với năm trước

Tính đến hết ngày 30/12/2022, có 515 mã chứng khoán được niêm yết và giao dịch trên HOSE, trong đó có: 402 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 11 mã chứng chỉ quỹ ETF, 99 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt 143,75 tỷ chứng khoán các loại với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt khoảng 1,43 triệu tỷ đồng, đều 17% về khối lượng và về giá trị so với năm 2021.

Khối lượng giao dịch chứng khoán bình quân trong năm đạt hơn 693,65 triệu chứng khoán/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt gần 17.185 tỷ đồng/ngày; giảm lần lượt 9% về khối lượng bình quân và 22% về giá trị bình quân so với năm 2021.