Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) báo cáo về tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024.

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 02 năm 2024 là 10.553 lao động (2.789 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản 8.212 lao động (2.217 lao động nữ), Đài Loan: 1.443 lao động (514 lao động nữ), Hàn Quốc: 253 lao động (0 lao động nữ), Thái Lan: 109 lao động (0 lao động nữ), Trung Quốc: 100 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 80 lao động (0 lao động nữ), Hungary 70 lao động (08 lao động nữ) và các thị trường khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm 2024, kế hoạch được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt ra là đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy, trong 02 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động (7.272 lao động nữ) đạt 18,56% kế hoạch năm 2024. Trong đó thị trường: Nhật Bản: 17.067 lao động (5.714 lao động nữ), Đài Loan: 4.294 lao động (1.407 lao động nữ), Hàn Quốc: 419 lao động (0 lao động nữ), Trung Quốc: 229 lao động (0 lao động nữ), Singapore: 154 lao động nam, Hungary: 93 lao động (15 lao động nữ), Romani: 165 lao động (2 lao động nữ) và các thị trường khác.

Cả nước hiện có hơn 500 doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 2010 đến nay đã đưa trên 1,4 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn.

Bình quân mỗi năm có khoảng 120.000 - 143.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Lượng kiều hối từ lực lượng lao động này gửi về đạt 3,5-4 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.