Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 17/4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của một số mỏ đá trên địa bàn.

Vì vậy, UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường từ ngày 10/4 đối với 16 đơn vị. Các đơn vị này đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nhưng trong quá trình hoạt động khai thác chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh (thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh) được thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chỉ được hoạt động khai thác trở lại sau khi hoàn thành lập thiết kế mỏ điều chỉnh, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định.

16 mỏ đá  tạm dừng hoạt động do chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh
16 mỏ đá tạm dừng hoạt động do chưa có thiết kế mỏ điều chỉnh

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc tạm dừng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các đơn vị trong thời gian tạm dừng hoạt động.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án khai thác mỏ thực hiện lập hồ sơ thiết kế mỏ điều chỉnh (thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh) trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Thẩm định, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, báo cáo việc hoàn thành khắc phục các vi phạm, thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét việc cho phép hoạt động khai thác trở lại của các tổ chức, cá nhân.

Các sở, ngành tiếp tục phối hợp Tổ liên ngành xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo, giám sát việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường đối với 16 đơn vị nêu trên.