Cụ thể, sau báo cáo kiểm toán năm 2023, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.017 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ, duy trì 10 năm tăng trưởng cao và liên tục với mức tăng trưởng kép 49,1% mỗi năm. So với báo cáo HD Bank tự lập trước đó không chênh lệch lớn, nhưng đã tăng gần 27% so với năm liền trước.

Bên cạnh đó, các tỷ suất sinh lời ROA và ROE của HDBank đến cuối năm 2023 lần lượt là 2% và hơn 24%, đều tăng trưởng dương so với năm liền trước, qua đó nhà băng này nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu về các chỉ số quan trọng.

HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 13.000 tỷ đồng sau kiểm toán

Tính đến ngày 31/12/2023, báo cáo tài chính kiểm toán của HDBank ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 602.000 tỷ đồng (hơn 24 tỷ USD), tăng 45% so với một năm trước đó. Số dư tiền gửi tăng gần 47% đạt 537.000 tỷ đồng (gần 22 tỷ USD) và dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 32% lên 353.000 tỷ đồng (14 tỷ USD).

Trước đó, ghi nhận trong quý IV/2023, HDBank cũng báo lợi nhuận trước thuế đạt 4.385 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Ngân hàng này cũng chủ động tăng trích lập dự phòng để củng cố bộ đệm tài chính, sẵn sàng trước các biến động thị trường. An toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt gần 13%, cao gấp rưỡi so với quy định của ngành ngân hàng.

Để duy trì động lực tăng trưởng bền vững, theo HDBank cho rằng ngân hàng đã kiên định với mục tiêu bán lẻ đa năng, SME và tài chính tiêu dùng, mặt khác tích cực ứng dụng những chuẩn mực quốc tế tốt nhất trong quản trị ngân hàng hiện đại. Năm 2023, ngân hàng đã tiên phong nâng cấp lên chuẩn mực quản trị quốc tế Basel III đồng thời thực thi chiến lược phát triển bền vững (ESG). HDBank là ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo bền vững (ESG) trong năm 2024, trong hành trình cam kết Net Zero Carbon của Vietnam với quốc tế.