Cụ thể, công ty HAGL thông qua việc đăng ký mua 77.716.977 cổ phiếu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng sở hữu lên 165,75 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 85% vốn điều lệ.

HAGL muốn hoán đổi nợ của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp

Trong đó, hình thức đầu tư sẽ là Công ty HAGL sẽ chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác tại Công ty Chăn nuôi Gia Lai thành cổ phiếu.

Theo đó, HĐQT HAG sẽ thông qua việc tiến hành rà soát số liệu căn cứ trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp và Chăn nuôi Gia Lai để chuyển đổi số dư nợ cho vay, lãi phải thu và công nợ phải thu khác của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần.

Ở diễn biến khác, mới đây Công ty HAGL thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 99% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đại học Y Dược – Hoàng Anh Gia Lai để lấy tiền trả nợ gốc trái phiếu 2016. Trong đó, giá chuyển nhượng và đối tượng chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

lNgày 15/12 tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty HAGL cho biết sẽ bán Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để trả nợ. Trong đó, năm 2023, Công ty HAGL có những thu nhập bất thường nên lợi nhuận ước tính 2.150 tỷ đồng, trong đó có thu nhập từ việc bán bớt tài sản hay như phần giảm lãi vay của Eximbank mới đây.

Được biết, trước đó vào tháng 9/2020, HĐQT cũng thông qua việc chuyển đổi gần 587 triệu cổ phần tại Chăn nuôi Gia Lai tương ứng với số dư nợ vay và nợ phải thu là 5.865 tỷ.

Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2023, tại ngày 30/9, khoản đầu tư của HAGL tại Chăn nuôi Gia Lai có giá gốc 1.822 tỷ đồng.

Tại cuối quý III năm ngoái, HAGL có phải khoản phải thu ngắn hạn gần 379 tỷ từ Chăn nuôi Gia Lai, đây là khoản HAGL chi trả hộ. Bên cạnh đó, HAGL còn khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Chăn nuôi Gia Lai 627 tỷ và lãi vay phải trả cho HAGL gần 133 tỷ.

Cuối năm 2023, Đại hội đồng cổ đông của CTCP Chăn nuôi Gia Lai đã thông qua phương án tách CTCP Chăn nuôi Gia Lai theo phương án chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một CTCP mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Công ty dự kiến được tách là CTCP Nông nghiệp Kon Thụp, có trụ sở tại 859 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, sau khi Chăn nuôi Gia Lai hoàn tất thủ tục tách công ty, CTCP Nông nghiệp Kon Thụp trở thành công ty con của HAGL với tỷ lệ sở hữu là 88,03% vốn điều lệ (bằng tỷ lệ sở hữu của HAGL tại Chăn nuôi Gia Lai) kể từ ngày 28/12/2023.

Vào ngày 12/12/2023, HAGL công bố Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán đủ số tiền 750 tỷ đồng cho Eximbank. Số tiền này bao gồm toàn bộ khoản nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Giao dịch này nhằm tất toán khoản vay theo các hợp đồng tín dụng đã ký với Eximbank AMC trong tháng 8-9/2014. Theo đó, tổng số tiền lãi được miễn giảm là gần 1.425 tỷ đồng (bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi).