Sở Y tế TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn rà soát, quản lý, xét nghiệm cho từng người đã đến TP Đà Nẵng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ TP Đà Nẵng trở về. Đây là những ca F0 tiếp tục lây nhiễm, tạo các ổ dịch phức tạp trong cộng đồng.

Để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, Sở Y tế TP Hà Nội đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xét nghiệm toàn bộ những người đã đến Đà Nẵng từ ngày 1/5 đến 14/5 và yêu cầu người dân tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 21 ngày kể từ ngày rời Đà Nẵng.

Sở Y tế TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã trên địa bàn rà soát, quản lý, xét nghiệm cho từng người đã đến TP Đà Nẵng.  Theo Sở Y tế Hà Nội, trong những ngày qua đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ TP Đà Nẵng trở về. Đây là những ca F0 tiếp tục lây nhiễm, tạo các ổ dịch phức tạp trong cộng đồng.  Để đánh giá nguy cơ dịch bệnh, Sở Y tế TP Hà Nội đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xét nghiệm toàn bộ những người đã đến Đà Nẵng từ ngày 1-5 đến 14-5 và yêu cầu người dân tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 21 ngày kể từ ngày rời Đà Nẵng.  Đối với những người đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian này nhưng không khai báo y tế, UBND các quận, huyện, thị xã cần rà soát, lập danh sách bổ sung, yêu cầu cách ly ở nhà đủ 21 ngày.  Những người rời Đà Nẵng chưa quá 28 ngày nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì chuyển ngay đến các cơ sở y tế cách ly, điều trị kịp thời.
Số liệu người từ Đà Nẵng trở về đã khai báo y tế.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ 1-14/5/2021, TP Hà Nội có 5.599 người trở về từ Đà Nẵng.

Đối với những người đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian này nhưng không khai báo y tế, UBND các quận, huyện, thị xã cần rà soát, lập danh sách bổ sung, yêu cầu cách ly ở nhà đủ 21 ngày.

Những người rời Đà Nẵng chưa quá 28 ngày nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì chuyển ngay đến các cơ sở y tế cách ly, điều trị kịp thời.