Theo đó, Ban Chỉ đạo có 15 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố. Giúp UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn TP Hà Nội theo các văn bản hướng dẫn rà soát của Trung ương, thành phố.

 Đại diện lãnh đạo quận Đống Đa trao hỗ trợ người dân trong đợt dịch thứ 4. Ảnh minh họa.
Đại diện lãnh đạo quận Đống Đa trao hỗ trợ người dân trong đợt dịch thứ 4. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cho các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác rà soát theo đúng tiến độ, kế hoạch và đúng quy định.

Ban Chỉ đạo sẽ xem xét, quyết định đơn vị, cá nhân tham gia Tổ giúp việc để tham mưu, triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát cho các cấp, đôn đốc tiến độ và nghiệm thu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, giai đoạn 2022-2025.