Cụ thể: Sở Xây dựng Hà Nội thông báo thu hồi đối với diện tích 4.065m2 đất tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay là phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) do Công ty CP Bất động sản AIC được thuê theo Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND TP Hà Nội để thực hiện dự án xây dựng trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh nhưng vi phạm Luật Đất đai.

Vị trí, ranh giới, diện tích đất thu hồi được xác định tại Trích lục bản đồ số 139/TĐ-09, tỷ lệ 1/1000 ngày 31/7/2009 của Sở TN-MT.

Công ty CP Bất động sản AIC có trách nhiệm nộp lại các Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 29/7/2010 của UBND TP; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BI 486599 ngày 25/10/2012 và các giấy tờ có liên quan đến diện tích 4.065m2 đất thu hồi nêu trên. Bàn giao diện tích 4.065m2 đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội - Sở TN-MT.

thu hồi 4.065m2 đất vàng xây dựng dự án trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất đấu giá Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) của Công ty Cổ phần Bất động sản AIC.
Thu hồi 4.065m2 đất vàng xây dựng dự án trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe tại khu đất đấu giá Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) của Công ty Cổ phần Bất động sản AIC.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội - Sở TN-MT có trách nhiệm liên hệ với Sở TN-MT nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa diện tích 4.065m2 tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Phối hợp UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại Luật đất đai năm 2013. Quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

UBND quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở TN-MT tổ chức thực hiện thu hồi và quản lý diện tích 4.065m2 đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định số 5627/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của UBND TP.

Được biết, từ năm 2009, 4.065 m2 đất tại đây đã được thu hồi theo Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 16/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội. Sau đó, khu đất được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội thuê để thực hiện dự án xây dựng trụ sở, văn phòng, kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh… đến ngày 29/7/2010, UBND TP Hà Nội lại ban hành Quyết định 3713/QĐ-UBND thu hồi khu đất tại lô F1, F2 này để chuyển giao cho Công ty Cổ phần Bất động sản AIC (BĐS AIC) thực hiện dự án.

Công ty Bất động sản AIC sau khi được bàn giao “đất vàng”, ngày 23/9/2011 Công ty BĐS AIC đã xin điều chỉnh dự án và được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận. Doanh nghiệp này sau nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật.

Cụ thể, Quyết định số 4459/QĐ-UBND phê chuẩn điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất (tỷ lệ 1/500), điều chỉnh từ dự án 7 tầng nổi thành 35 tầng nổi và 4 tầng hầm. Nội dung điều chỉnh từ chức năng xây dựng Công trình trụ sở, văn phòng kết hợp bãi đỗ xe kinh doanh, sang chức năng xây dựng Hỗn hợp văn phòng kết hợp lưu trú, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp và bãi đỗ xe kinh doanh…

Như vậy sau 14 năm, lô "đất vàng" không được triển khai dự án đã bị thu hồi.