Theo đó, từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021, để đảm bảo tổ chức cuộc bấu cử thành công, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phải thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19; kịp thời bổ sung phương án ứng phó các tình huống trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử các quận, huyện, thị xã, đặc biệt tại các điểm khu vực cách ly, phong tỏa.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn dân hướng tới ngày bầu cử; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ đi bỏ phiếu của cử tri; gắn công tác tuyên truyền bầu cử với công tác phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời xử lý các thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng về cuộc bầu cử.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm bầu cử
Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các điểm bầu cử

Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố tăng cường các biện pháp, nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động; có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng phương án, triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo trong ngày bầu cử giao thông được an toàn, thông suốt.

Thanh tra thành phố, Ban tiếp công dân thành phố khẩn trương tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc, địa bàn phức tạp, tránh để phát sinh thành điểm nóng.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam TP Hà Nội về công tác bầu cử.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đảm bảo các tuyến phố chính, trên địa bàn được giao quản lý luôn xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phần khởi trong ngày bầu cử; triển khai phương án ứng trực, đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử; đảm bảo không để tình trạng úng ngập trên địa bàn thành phố trong ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân từ cuối năm 2020 đến khi kết thúc cuộc bầu cử.'

Cuộc bầu cử sẽ chính thức diễn ra vào ngày 23/05/2021.