Hà Nội: Dự kiến khởi công đợt 1 cải tạo chung cư cũ vào quý II/2023
Ảnh minh hoạ

Hôm qua (5/11), Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025" chủ trì Hội nghị giao ban sơ kết 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình 03, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện từ khi Chương trình được ban hành, 19 chỉ tiêu của Chương trình đã được các sở ngành, quận huyện tập trung thực hiện, bước đầu đã đạt kết quả.

Hà Nội: Dự kiến khởi công đợt 1 cải tạo chung cư cũ vào quý II/2023
Ảnh minh hoạ

Liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Ban Chỉ đạo Chương trình đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức xây dựng 3 kế hoạch để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, dự kiến các kế hoạch chia 4 đợt, trong đó đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 gồm 6 khu có tính khả thi (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp).

Đối với khu chung cư, nhà chung cư cũ (đợt 1) hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết xong trong quý IV/2022 thì có thể tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án trong quý I/2023, dự kiến khởi công trong quý II/2023.

Với các chung cư cũ còn lại (đợt 2, đợt 3 và đợt 4) triển khai thực hiện theo kế hoạch trong những năm tiếp theo, đồng thời khuyến khích khu chung cư, nhà chung cư cũ nào hoàn thành kiểm định và quy hoạch thì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư triển khai trước.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát các lĩnh vực thuộc ngành mình, đơn vị mình phụ trách để đôn đốc, bổ sung danh mục các dự án vào chỉ tiêu của Chương trình 03.

Liên quan đến cơ chế chính sách, ông Tuấn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát lại để kiến nghị UBND thành phố, HĐND tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu.

Điển hình là cơ chế liên quan đến tu bổ, tôn tạo các biệt thự cổ trước 1954; thu hút đầu tư xây dựng 20 chợ dân sinh; quy chế quản lý 1.219 biệt thự cũ; việc cải tạo chỉnh trang 180 tuyến phố...

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh sức lan tỏa trong thực hiện Chương trình, các đơn vị cũng cần chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua, kiểm tra, giám sát.