Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 24/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.606.000 - 2.446.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội giá vé đang dao động trong khoảng 1.196.000 - 1.455.000 đồng/người lớn và đã gần hết vé.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.725.000 - 3.526.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.455.000 - 2.017.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 24/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.269.000 - 1.559.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 269.000 - 639.000 đồng/người lớn. Cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airway đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.269.000 - 2.538.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.269.000 - 2.600.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay 24/11: Giá vé các chặng phổ biến tăng vọt tại các hãng, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội đã gần hết chỗ
Hôm nay 24/11 giá vé các chặng phổ biến tăng vọt tại các hãng, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội đã gần hết chỗ

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 24/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.576.920 - 2.041.320 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 637.320 - 777.720. Cả hai chiều bay của hãng hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.306.920 - 3.111.600 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.426.800 - 3.468.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 24/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay dao động từ 888.000 - 1.188.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội giá vé dao động từ 888.000 - 1.348.000 đồng/người lớn. Cả hai chiều bay của hãng hiện đã gần hết vé.