Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 18/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.325.000 - 1.984.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 731.000 - 1.790.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.297.000 - 3.526.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 2.481.000 - 3.526.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 18/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.199.000 - 1.559.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 639.000 - 989.000 đồng/người lớn. Cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airway đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.509.000 - 2.249.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.269.000 - 2.600.000 đồng/ người lớn và đã gần hết vé.

Giá vé máy bay hôm nay 18/11: Giá vé ổn định, chặng bay Đà Nẵng - Hà Nội đã gần hết chỗ

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 18/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.393.000 - 1.576.920 đồng/người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 637.320 - 1.015.320 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.696.800 - 3.111.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.848.000 - 2.582.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 18/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay trong ngày hôm nay đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay dao động từ 1.348.000 - 1.518.000 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội đã hết chỗ.