Theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 thì trên địa bàn tỉnh sẽ tăng thêm khoảng gần 11 ngàn ha đất ở của khu vực nông thôn và đô thị tại 5 huyện, thành phố. Trong đó, gồm có H.Long Thành dự kiến đến năm 2030 sẽ có gần 4 ngàn ha đất ở, tăng gần 2,4 ngàn ha. Tiếp đến là H.Nhơn Trạch tăng thêm 2.050ha; H.Cẩm Mỹ sẽ tăng gần 1,5 ngàn ha đất ở, TP.Long Khánh gần 900ha; H.Thống Nhất tăng hơn 700ha.

Diện tích đất ở tăng trong giai đoạn này chủ yếu ở các dự án khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, Đồng Nai có nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư với diện tích đất lớn như: Amata, Long Hưng (TP.Biên Hòa); Bình Sơn, Tam An (H.Long Thành); Phú Thạnh - Long Tân - Vĩnh Thanh, Long Tân, Khu đô thị kết hợp với du lịch sinh thái Long Tân - Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch)…

Huyện Long Thành là nơi tăng nhiều đất ở.
Huyện Long Thành là nơi tăng nhiều đất ở.

Các dự án trên hoàn thành sẽ thu hút nhiều người dân TP HCM giãn dân về Đồng Nai, đồng thời các khu công nghiệp mở mới, mở rộng thu hút nhiều lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống.

Trên địa bàn tỉnh hiện quy hoạch gần 300 dự án bất động sản nhà ở, đất nền. Trong đó, nhiều dự án đã có chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện.