Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn Tỉnh.

Đối với các khu đất lớn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai được giao đấu giá quyền sử dựng đất 18 khu với tổng diện tích hơn 470 ha. Số tiền thu về từ việc đấu giá là 5.098 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024). Thời gian thực hiện từ tháng 1 - 12/2024.

Trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất không thành công, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh phối hợp đơn vị tổ chức đấu giá lần 2 và cập nhật điều chỉnh tiến độ thực hiện cho phù hợp.

Đối với các khu đất do các huyện quản lý thì Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện được giao tổ chức đấu giá 31 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 9,68 ha. Số tiền dự kiến thu về là 136,9 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).