Đình chỉ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân ở Đồng Tháp do sai phạm
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D bị đình chỉ hoạt động từ 18/10 - Ảnh: GT

Trước đó, ngày 17/10, các phương tiện truyền thông phản ánh về vụ việc Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 66-02D (thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, địa chỉ: Số 123, quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải và phòng ngừa các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm trong cả nước yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định; nghiêm cấm các đơn vị có hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-01S (trực thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp) để đánh giá hành vi vi phạm của đăng kiểm viên và Trung tâm đăng kiểm 66-02D thông qua việc kiểm tra lại kết quả kiểm định đối với các xe cơ giới đã được Trung tâm đăng kiểm 66-02D kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo đề nghị của Công an tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và kết quả kiểm tra lại kết quả kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về công tác đăng kiểm, đã ký các Quyết định về việc đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các đăng kiểm viên và toàn bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 66-02D. Cụ thể, đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm 66-02D trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10/2022. Đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày 19/10/2022 đối với các đăng kiểm viên Trần Thanh Nhã, Lê Tấn Tài và Nguyễn Thành Nguyễn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và có hình thức xử lý phù hợp khi có kết luận cuối cùng của cơ quan Công an về những sai phạm của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 66-02D và các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.