Theo đó, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Vietcombank sẽ được tổ chức vào ngày 26/4/2024 tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, KĐT Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Vietcombank thông báo 26/3 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/3.
ĐHCĐ thường niên 2024 của Vietcombank có gì nổi bật?
Cuộc họp nhằm thông qua các tờ trình như: Báo cáo Hội đông Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2023, định hướng năm 2024; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022; Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát,…

Ngân hàng có kế hoạch bán 6,5% cổ phần cho đối tác nước ngoài và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Trước đó, hồi tháng 4/2023 tại ĐHĐCĐ thường niên, Vietcombank đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 6,5% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Thời điểm đó, Vietcombank cho biết đang triển khai các bước theo thủ tục và đang dừng ở bước thuê tổ chức tư vấn tài chính. Dự kiến, Vietcombank sẽ chào bán riêng lẻ cho đối tác ngoại trong năm 2023 - 2024.

Về kết quả kinh doanh, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 41.244 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với năm 2022, thời xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1,839 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là trên 1,270 triệu tỷ đồng, tăng 10,9%. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,2% lên gần 1,396 triệu tỷ đồng, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức 35,2%.

Nợ xấu nội bảng của Vietcombank tại thời điểm 31/12/2023 là 12.455 tỷ đồng, tăng 59,3% so với cuối năm 2022. Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 0,68% lên 0,98%; đồng thời tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 317% xuống còn 230%.

Với kết quả trên, Vietcombank tiếp tục bỏ xa các "ông lớn" khác như BIDV (27.650 tỷ đồng), MB (26.306 tỷ đồng), Agribank (25.400 tỷ đồng), VietinBank (25.100 tỷ đồng), đồng thời xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Vietcombank đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ít nhất 10%. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản ít nhất 8% và tăng trưởng tín dụng ít nhất 12% so cùng kỳ. Mức tăng trưởng tín dụng này kém xa mục tiêu 15% của toàn ngành được NHNN giao trong năm 2024.

Vietcombank đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% trong năm 2024. Tỷ lệ nợ nhóm 2 vào khoảng 0,42% (giảm 22 điểm cơ bản so quý trước và tăng 6 điểm cơ bản so cùng kỳ) tại thời điểm cuối Q4/2023.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 185% (giảm 85 điểm cơ bản so quý trước và giảm 47 điểm cơ bản so cùng kỳ) tại thời điểm cuối Q4/2023.