Theo đó, tại tờ trình này, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất ba phương án tính mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Phương án 1, điều chỉnh tăng chi phí tiền lương theo mức tăng lương cơ sở lên 70% so mức giá ban hành năm 2013 (mức tăng chính xác là 71,43%), điều chỉnh tăng chi phí dịch vụ mua ngoài theo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng lên 20% (mức tăng chính xác là 26,05%) và bổ sung chi phí thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 10.000 đồng/xe.

Phương án 2, xây dựng lại mức giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên cơ sở tính toán các chi phí cần thiết cho hoạt động của một đơn vị đăng kiểm.

Phương án 3, tổng hợp số liệu báo cáo chi phí, đề xuất giá của các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động.

"Qua bảng tổng hợp về mức giá kiểm định xe cơ giới qua 3 phương án nêu trên thì phương án 1 có mức tăng từ 26-28% so với mức giá hiện hành. Trong khi hai phương án còn lại, mức tăng giá phổ biến từ 45-50% mức giá hiện hành", tờ trình nêu.

Dự kiến các trung tâm đăng kiểm được đưa ra mức giá linh hoạt nhưng không được vượt mức giá trần. Ảnh minh họa: PLO.vn
Dự kiến các trung tâm đăng kiểm được đưa ra mức giá linh hoạt nhưng không được vượt mức giá trần. Ảnh minh họa: PLO.vn

Qua ba phương án xác định mức giá điều chỉnh nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất chọn phương án 1 bởi việc điều chỉnh giá theo phương án 1 đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc điều chỉnh giá khi có các yếu tố chi phí đầu vào có biến động và có mức giá điều chỉnh thấp nhất, dễ được xã hội chấp nhận hơn trong điều kiện nền kinh tế xã hội đang gặp khó khăn hiện nay.

Đồng thời, phương án 1 lại đáp ứng được tiến độ xây dựng phương án điều chỉnh giá trong bối cảnh cần phải duy trì sự hoạt động ổn định của hệ thống đăng kiểm, tránh nguy cơ đứt gãy của dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong giai đoạn hiện nay.

Theo Cục Đăng kiểm, mức giá dịch vụ kiểm định xe hiện nay được Bộ Tài chính ban hành năm 2013 dựa trên mức lương cơ sở áp dụng từ tháng 6/2012 là 1,05 triệu đồng. Đến nay mức lương cơ sở đã 6 lần tăng.

So sánh giữa mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023 (1,8 triệu đồng) với mức lương cơ sở từ tháng 6-2012 đã tăng 71,43%.

Năm 2022, Bộ Tài chính đã tăng giá dịch vụ kiểm định xe thêm 10.000 đồng/xe.

Trong các năm 2021, 2022, một số đơn vị đăng kiểm đã có văn bản kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, tăng giá dịch vụ kiểm định xe. Nhưng do những khó khăn vì dịch Covid-19, Cục Đăng kiểm tạm thời chưa đề xuất việc tăng giá dịch vụ kiểm định.

Năm 2023, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành thông tư số 02/2023/TT-BGTVT miễn kiểm định lần đầu cho tất cả các xe cơ giới chưa qua sử dụng và kéo dài chu kỳ kiểm định cho nhiều loại xe.

Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp nhưng làm sụt giảm doanh thu của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm cho biết từ năm 2016 đến 2023 tăng 127 trung tâm đăng kiểm , nâng tổng số trung tâm đăng kiểm là 281 trung tâm, trong đó có 192 trung tâm đăng kiểm tư nhân hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Số lượng các đơn vị đăng kiểm tư nhân tăng nhanh làm tăng tính chất cạnh tranh của thị trường cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ yếu do các đơn vị đăng kiểm tư nhân cung cấp, chiếm 68,3% số lượng các trung tâm đăng kiểm.

Biểu mức giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới được Cục Đăng kiểm đề xuất.
Biểu mức giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới được Cục Đăng kiểm đề xuất.

Theo Cục Đăng kiểm, đến nay các yếu tố hình thành giá dịch vụ kiểm định xe đã thay đổi.

Ngoài 192 trung tâm đăng kiểm tư nhân, trong tương lai sẽ có thêm các trung tâm 3S, 4S của các hãng xe tham gia dịch vụ kiểm định xe làm dịch vụ này, sẽ tiếp tục có sự cạnh tranh rộng hơn về cung cấp dịch vụ, giá cả theo cơ chế thị trường.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định xe theo từng khu vực, vùng miền sẽ có chi phí cấu thành giá dịch vụ khác nhau (thuê đất, chi phí nhân công, khấu hao thiết bị, chi phí quản lý…).

Do vậy về nguyên tắc kinh tế thị trường, Nhà nước không nên cố định một mức giá dịch vụ kiểm định xe cho nhiều loại hình đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định trên cả nước. Vì vậy, Nhà nước tiếp tục định giá cụ thể đối với giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới là không còn phù hợp.

Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Giá (sửa đổi), trong đó quy định hình thức Nhà nước định giá đối với dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới là Nhà nước định giá tối đa.

Do vậy, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức Nhà nước định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định xe cơ giới.