Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.

Tối 11/8, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã có văn bản, gửi Văn phòng Chính phủ về một số giải pháp miễn thuế, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi đại dịch Covid-19.

Theo kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, lực lượng cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia trong tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều cơ quan báo chí doanh thu phát hành, quảng cáo sụt giảm từ 40% - 50%. Đồng thời, chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn, cũng như đời sống của người làm báo.

Vì vậy, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách đối tượng được gia hạn nộp thuế, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế.

Trước kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị thông qua Nghị quyết sau khi cơ quan soạn thảo Nghị quyết đã tiếp thu ý kiến tham gia. Bộ cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, xem xét quyết định.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cũng đã có văn bản đề nghị, gửi Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung đối tượng các cơ quan báo chí, nhà báo được hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Trước đó, góp ý vào dự thảo Nghị quyết này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đề nghị tăng mức giảm thuế, kéo dài thời gian hỗ trợ giảm thuế, phí với doanh nghiệp khó khăn vì Covid-19.

Theo Bộ Tài chính, ước tính tổng giá trị gói hỗ trợ thuế, phí và miễn tiền thuế đất lần này hơn 20.000 tỷ đồng.