Theo đó, tổng vốn đầu tư dự án hơn 421 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công trung hạn và Ban quản lý dự án hàng hải làm chủ đầu tư.

Lượng tàu có tải trọng 50.000 DWT (đầy tải) qua cảng Quy Nhơn chiếm tỷ lệ khoảng 15% tổng lượng tàu ra, vào cảng năm 2020. Tỷ lệ này đạt khoảng 17% trong các tháng đầu năm 2021. Các tàu phải giảm tải do hạn chế về luồng lạch, điều đó không chỉ khiến cho cảng mất nguồn doanh thu lớn, mà còn khiến chủ hàng mất thời gian luân chuyển hàng hóa.

Đầu tư hơn 420 tỷ đồng vào cảng Quy Nhơn
Đầu tư hơn 420 tỷ đồng vào cảng Quy Nhơn

Cảng Quy Nhơn sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến luồng có chiều dài 7.000m từ phao số 0 đến vũng quay tàu bến số 1; bề rộng luồng 140m; chiều sâu chạy tàu 14,23m; cao độ đáy luồng -13 m (Hải đồ); đường kính vũng quay tàu dùng chung 400m phục vụ tàu trọng tải đến 50.000 DWT (đầy tải) hoặc lớn hơn (đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải) với khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 3,05 triệu m3.

Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án hàng hải có trách nhiệm thực hiện các nội dung tại báo cáo thẩm định và tổ chức triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định liên quan của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn dự án.

Sau khi dự án hoàn thành, khi luồng hàng hải được cải tạo, nâng cấp để đạt cao độ luồng -13m và mở rộng bán kính quay, tàu có trọng tải 50.000 DWT có thể nhận đủ tải và hoạt động 24/24h, lượng hàng hóa thông qua cảng Quy Nhơn sẽ tăng khoảng 10% so với hiện nay, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng.