Đất Xanh sẽ chào bán thêm 168 triệu cổ phiếu
Ảnh minh hoạ

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19/5 tới theo hình thức họp trực tuyến. Theo tài liệu đại hội, Đất Xanh Group dự kiến trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể: Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho NĐT chứng khoán chuyên nghiệp và phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành lên tới gần 168 triệu đơn vị. Nếu thành công, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ 6.118 tỷ đồng lên xấp xỉ 7.795 tỷ đồng.

Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 101,7 triệu đơn vị, tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cp, Đất Xanh dự kiến huy động về 1.220 tỷ đồng. Số vốn huy động từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến được dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con), tổng số tiền phân bổ 1.119 tỷ đồng, còn lại gần 102 tỷ đồng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.

Với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu đơn vị; giá chào bán 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã: DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.

Với phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2023, Đất Xanh dự kiến chào bán 9 triệu cổ phiếu. Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành ESOP quyết định.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của DXG, doanh thu thuần lao dốc 79% so với cùng kỳ năm trước, về mức 378 tỷ đồng.

Mặc dù giá vốn cũng như các khoản chi phí như: chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm mạnh nhưng do thu không đủ bù chi, công ty lỗ ròng 95 tỷ đồng trong quý 1/2023, trong khi cùng kỳ có lãi gần 270,2 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, trong năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất ở mức 5.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022.

Với kết quả đã thực hiện trong quý đầu năm, DXG mới chỉ thực hiện được gần 6,9% kế hoạch doanh thu và cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.