Cụ thể, Cục Đăng kiểm cho biết, đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm xe gửi về. Qua rà soát loại bỏ 25 phương án giá kê khai chi phí quá cao so với năm trước liền kề nhưng không có thuyết minh chi tiết hoặc tỉ lệ lợi nhuận dự kiến để ở mức cao (20%).

Từ đó, Cục Đăng kiểm lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 trung tâm làm cơ sở lập phương án đề xuất Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Cụ thể, Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức từ 30.000 - 220.000 đồng tùy theo loại xe, trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường.

Phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm trong vòng một năm.

Mức giá được căn cứ vào cách tính giá từ xe dưới 10 chỗ sau đó được quy đổi giữa các nhóm xe.

Cách tính căn cứ mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và 10% thuế VAT giá thành cộng lợi nhuận dự kiến.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

“Đối với những trường hợp này, đơn vị đăng kiểm sau khi kiểm tra thông tin, thực hiện in lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định thì vẫn phải thực hiện bước 3 trong quy trình kiểm định xe cơ giới…”, Cục Đăng kiểm lý giải.

Hồi tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2023 cho phép nhiều ôtô được miễn kiểm định lần đầu và kéo dài chu kỳ kiểm định. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định trên đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên làm sụt giảm doanh thu của các đơn vị đăng kiểm khoảng 132 tỷ đồng, gây khó khăn cho hoạt động kiểm định xe.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện kiểm định xe cá nhân. Ảnh minh họa: Đắc Huy
Nhân viên đăng kiểm thực hiện kiểm định xe cá nhân. Ảnh minh họa: Đắc Huy

Ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp rà soát dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2018. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo cơ chế thị trường.

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị đánh giá tình hình, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định; chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp các đơn vị kinh doanh dịch vụ kiểm định xây dựng phương án giá trình Bộ GTVT thẩm định, có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định trong trường hợp cần thiết.