Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: mã cổ phiếu CTG) dự kiến phát hành hơn 564 triệu cp để trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11/2023.

Cụ thể, VietinBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 11.7415% (cổ đông sở hữu 1 triệu cp được nhận 117,415 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

Cổ đông Vietinbank sắp nhận hơn 564 triệu cổ phiếu CTG từ cổ tức
Cổ đông Vietinbank sắp nhận hơn 564 triệu cổ phiếu CTG từ cổ tức

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 48,058 tỷ đồng lên 53,701 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, trật tự bảng xếp hạng vốn điều lệ của VietinBank vẫn không thay đổi, xếp thứ 4 trong hệ thống ngân hàng

Kế hoạch tăng vốn này đã được đề cập đến trong đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 nhưng chưa thực hiện. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào tháng 4 vừa qua, HĐQT VietinBank cũng đã thông qua việc dùng 12.330 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, khối lượng phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu.

Theo đó, VietinBank dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 là 9.597 tỷ đồng và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 là 2.733 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại Vietinbank, sau 9 tháng đầu năm 2023, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 17.401 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3/2023, tổng tài sản của VietinBank đang dừng ở mức 1,88 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 8,7% đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi của ngân hàng tăng 4,9% với 1,31 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 76% với 247.168 tỷ đồng. Tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giảm 80%, còn 21.577 tỷ đồng.