Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Vietcap đã thông qua phương án phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu mới), toàn bộ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện trong nửa cuối năm 2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thành công, VCI sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên gần 5.745 tỷ đồng.

VCI sẽ trích nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 để thực hiện phương án (gần 1.245 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, hơn 67 tỷ đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, gần 14 tỷ đồng từ thặng dự vốn cổ phần).

Chứng khoán Vietcap sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Theo VCO, số lượng hơn 132 triệu cổ phiếu VCI dự định phát hành lần này nằm trong kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, gồm 3 phương án khác nhau thực hiện hiện theo thứ tự: Thứ nhất là phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty); thứ hai là phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thứ ba là chào bán hơn 143 triệu cổ phiếu riêng lẻ.

Giữa tháng 6 vừa qua, Công ty đã báo cáo kết quả phát hành thành công 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên với giá bán 12.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và Công ty dự kiến sẽ chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại VDS và đăng ký niêm yết bổ sung với HOSE.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra đầu tháng 4/2024, VCI đặt kế hoạch doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm 2023. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở VN-Index quanh 1.300 điểm vào cuối năm 2024. Mức cổ tức sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5 - 10%.

Kết thúc quý I/2024, Chứng khoán Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 806 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ với sự khởi sắc đến từ tất cả các mảng kinh doanh chính; lợi nhuận trước thuế đạt 227,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, 3 tháng đầu năm, Công ty đều đã hoàn thành 32% các mục tiêu đề ra.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/7, cổ phiếu VCI tiếp tục có thêm 1 phiên nhích nhẹ với biên độ tăng chỉ 0,21% lên mức giá 47.300 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 1,91 triệu đơn vị.