Chứng khoán Tiên Phong, chứng khoán KB báo 'lãi đậm' quý III/2022

Chứng khoán Tiên Phong - ORS doanh thu tăng 56,8% so với cùng kỳ

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: Mã chứng khoán ORS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Theo đó, tổng doanh thu hoạt động của TPS trong quý III/2022 đạt 550 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm ngoái - chủ yếu đến từ hai khoản lãi từ các tài sản tài chính FVTPL và thu lưu ký chứng khoán. Dù vậy, mức doanh thu này vẫn giảm mạnh so với con số 680 tỷ đồng trong quý II và 811 tỷ đồng trong quý I.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 44% so cùng kỳ xuống còn 78 tỷ đồng; thu từ hoạt động môi giới cũng giảm 27% còn 15 tỷ đồng; chi phí hoạt động của quý III cũng có tỷ lệ tăng tương ứng.

Kết quả, TPS báo lãi trước thuế 88 tỷ đồng - tăng 87% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 70 tỷ trong khi quý III/2021 chỉ đạt 29,7 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, so với kết quả kinh doanh các quý trước đó, đây là quý thứ 2 liên tiếp TPS sụt giảm về doanh thu. Trước đó, công ty báo lỗ trước thuế hơn 161 tỷ đồng và trở thành một trong số những công ty chứng khoán lỗ đậm nhất ngành chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPS thu về hơn 2.023 tỷ đồng doanh thu hoạt động - gấp 2,3 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt giảm 7% và 10% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 206 tỷ đồng và 163 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do khoản lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng sau thuế trong quý II trước đó.

Được biết năm 2022, CTCK này lên kế hoạch tổng doanh thu 1.981 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 85% so với thực hiện năm ngoái.

Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, TPS mới thực hiện được hơn 41% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của TPS là 6.553 tỷ đồng tăng 1.789 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng giá trị cho vay margin cuối quý III là 1.466 tỷ đồng, tương đương thời điểm cuối quý II; giá trị cho vay hoạt động ứng trước tiền bán là 98 tỷ.

Đến cuối quý III, phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp của công ty tăng lên 2.050 tỷ đồng trong khi cuối quý quý II là 1.383 tỷ đồng; phải thu bán tài sản tài chính FVTPL là 765 tỷ đồng, tương đương tại ngày 30/6 (769 tỷ đồng).

Thông tin về giao dịch của TPS, trong quý III/2022 giao dịch trái phiếu của công ty trọng phiếu với giá trị 27.386 tỷ đồng trong khi giao dịch cổ phiếu hơn 409 tỷ đồng.

Trong quý vừa qua, TPS tiếp tục bán trái phiếu chưa niêm yết và ghi nhận lỗ 201 tỷ đồng trong khi lãi bán từ trái phiếu chưa niêm yết là 87,9 tỷ đồng. Như vậy, công ty lỗ 113 tỷ đồng từ hoạt đông bán trái phiếu chưa niêm yết.

Chứng khoán Tiên Phong, chứng khoán KB báo 'lãi đậm' quý III/2022

Chứng khoán KB Việt Nam đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ 2021

Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam, ghi nhận 137,2 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 48,6% so với cùng kỳ của năm 2021.

Thứ hai là nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 31,4%. Thu từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 18 tỷ đồng, giảm 45,3%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận 74,1 tỷ đồng trong quý III, giảm 22%.

Kết quả là, Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi trước thuế và lãi sau thuế là 78,8 tỷ đồng và 63 tỷ đồng, cùng tăng 13,3% so với quý thứ ba của năm 2021.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của KB Việt Nam gần 10.420 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu. Cơ cấu tài sản tập trung các khoản cho vay (5.807 tỷ đồng), danh mục FVTPL (2.996 tỷ đồng) và đầ tư giữ đến ngày đáo hạn (1.316 tỷ đồng).