Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt 335 triệu đồng do liên quan lô trái phiếu Tân Hoàng Minh
Chứng khoán KIS Việt Nam bị phạt do liên quan lô trái phiếu Tân Hoàng Minh. Ảnh minh họa

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 250 triệu đồng đối với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam do có hành vi không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Trước đó, KIS Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của Công ty CP Cung điện Mùa đông (công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh). Đợt 1 chào bán 254 tỉ đồng, đợt 2 chào bán 196 tỉ đồng cùng vào tháng 11/2021 và đợt 3 chào bán 1.900 tỉ đồng vào tháng 3/2022.

Tuy nhiên, KIS Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định. Cụ thể, phương án phát hành của 3 đợt chào bán nêu trên đã được đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Cung điện Mùa đông thông qua nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu; trách nhiệm, nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan việc phát hành trái phiếu quy định.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, ủy quyền cho HĐQT lập và quy định phương án phát hành chi tiết. Công ty CP Cung điện Mùa đông đã công bố thông tin các phương án phát hành chi tiết do Chủ tịch HĐQT ký mà chưa có nghị quyết/quyết định của HĐQT thông qua các phương án phát hành chi tiết này.

Các bản công bố thông tin trước đợt phát hành của Công ty CP Cung điện Mùa đông chưa bảo đảm đầy đủ theo mẫu quy định…

Công ty CP Cung điện Mùa đông là 1 trong 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, vì các công ty này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ. Tổng cộng 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn này có tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định đối với KIS Việt Nam do có hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, như: Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp quý IV/2021, năm 2021, quý I/2022; báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; báo cáo định kỳ cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu năm 2021.

Trước đó, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt đối với CTCP Chứng khoán Everest (EVC) và CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS) do vi phạm trong việc tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán lô trái phiếu của hai công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Theo đó, EVS bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

EVS là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cho CTCP Cung điện Mùa Đông thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định. Ngoài ra, EVS còn bị phạt 150 triệu đồng do đã báo cáo sai lệch về khối lượng trái phiếu Cung điện Mùa Đông chào bán thành công do EVS làm đại lý phát hành và phương thức phát hành của trái phiếu Cung điện Mùa Đông.

Tương tự, CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS) bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

ABBS là tổ chức tư vấn cho CTCP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil (SOLEIL) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SOLCH2123001, giá trị 800 tỷ đồng.

ABBS cũng bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu của kỳ báo cáo quý 4/2021 và kỳ báo cáo năm 2021.