Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu duy nhất
Chứng khoán Bảo Việt (BVS) sẽ mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu duy nhất. Ảnh minh họa

Theo đó, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (Mã chứng khoán BVS - HNX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ lô trái phiếu BVSH2123001 được phát hành ngày 22/12/2021 (đáo hạn ngày 22/12/2023). Đây cũng là lô trái phiếu duy nhất của công ty chứng khoán này.

Mệnh giá đạt 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số lượng phát hành là 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 100 tỷ đồng. BVS sẽ tiến hành mua lại toàn bộ lô trái phiếu này vào ngày 30/11/2022 tới.

Theo công bố trong đợt phát hành diễn ra năm 2021, BVS cho biết trái chủ mua vào toàn bộ lượng trái phiếu này là một công ty chứng khoán nước ngoài nhưng không có chi tiết thông tin cụ thể hơn. Theo kế hoạch, số tiền thu về từ hoạt động phát hành này sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của BVSC.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Theo đó, doanh thu của BVS được điều chỉnh còn 925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 166,4 tỷ đồng, tương ứng mức giảm lần lượt 21% và 41% so với kế hoạch trước đó.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022, BVS đạt 646 tỷ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 45% và đạt 102 tỷ đồng. Như vậy, BVS đã hoàn thành 36% mục tiêu cả năm nếu so với kế hoạch cũ, trong khi hoàn thành 61% theo kế hoạch mới được thông qua.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BVS giảm 23% so với đầu năm còn 4.388 tỷ đồng trong đó các khoản FVTPL có giá trị hợp lý hơn 512 tỷ đồng - giảm 31% so với hồi đầu năm (chủ yếu do trái phiếu giảm 42% từ hơn 480 tỷ đồng xuống gần 278 tỷ đồng). Dư nợ cho vay margin đến cuối tháng 9/2022 đạt 2.286 tỷ đồng - giảm 14% so với thời điểm đầu năm; khoản cho vay ứng trước tiền bán giảm gần 32% xuống còn 476 tỷ đồng.

Bảo Việt hiện đang có tổng nợ phải trả đến cuối quý III/2022 ở mức 2.183 tỷ đồng - giảm mạnh 39% so với đầu năm. Trong số này, 1.058 tỷ đồng là nợ vay tài chính ngắn hạn. Số vay nợ lớn khiến công ty chịu hơn 29 tỷ đồng chi phí lãi vay trong quý 3 vừa qua.