Chủ tịch HĐQT Gelex Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Gelex Nguyễn Hoa Cương xin từ nhiệm

Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoa Cương và ông Nguyễn Trọng Tiếu sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới của Gelex, dự kiến diễn ra ngày 26/4 để xem xét thông qua.

Tại đại hội này này, Gelex dự kiến sẽ không bầu bổ sung thành viên HĐQT mới để thay thế cho các thành viên từ nhiệm. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến điều chỉnh từ 7 thành viên còn 5 thành viên.

Ông Nguyễn Hoa Cương sinh năm 1961, có trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh và kỹ sư chế tạo máy, là một trong những lãnh đạo kỳ cựu của Gelex với nhiều năm gắn bó và cống hiến tại các đơn vị thuộc hệ thống.

Ông Cương từng nắm giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng của Gelex như: Chủ tịch HĐQT từ 7/2010 – 1/2018 và tháng 8/2020 đến nay; chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) từ 2011 - 09/2016; Chủ tịch HĐQT Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT) từ 2014 – 2016...

Còn ông Nguyễn Trọng Tiếu sinh năm 1959, giữ chức Phó chủ tịch Gelex từ tháng 8/2018 đến nay. Ông Tiếu có hơn 12 năm làm việc tại doanh nghiệp này và các đơn vị thành viên với nhiều vị trí quan trọng trong HĐQT và vị trí chủ chốt trong ban điều hành.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông vừa công bố, Gelex đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng, bằng lần lượt 117% và 61% so với thực hiện 2022.

Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Gelex đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận gộp năm 2022 của doanh nghiệp đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 48%, biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên mức 20% so với 15% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà tập đoàn đặt ra.

Năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 37.457 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.272 tỷ đồng bằng lần lượt 117% và 61% so với thực hiện 2022.

Lãnh đạo GELEX chia sẻ chiến lược của tập đoàn là tiếp tục đầu tư theo chiều sâu ở mảng Sản xuất công nghiệp, đồng thời, triển khai nhiều dự án trọng điểm, đ

GELEX cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng (qua GELEX mẹ và các công ty thành viên), đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.ặc biệt là bất động sản và hậu cần khu công nghiệp.