Chính thức triển khai hệ thống giao dịch mới KRX ngày 2/5

Cụ thể, HoSE đã gửi thông báo khẩn đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới (KRX) chuẩn bị cho triển khai chính thức.

Theo đó, vào ngày 24 và 25/4, các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến HoSE. Sau đó một ngày (26-4), dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của sở.

Các công ty chứng khoán được yêu cầu chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyến đổi (Cutover test).

Trong ba ngày từ 27 đến 29/4, HoSE cho biết sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Đến ngày 30/4, công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover test). Ngày giao dịch trên hệ thống theo HoSE sẽ là 2/5/2024, theo đó, dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày 26/4.

"Các công ty chứng khoán kiểm tra giao dịch thông suốt trên hệ thống của mình với hệ thống mới của sở như ngày giao dịch bình thường", lãnh đạo HoSE yêu cầu.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng đã thông báo về việc triển khai Gói thầu Công nghệ thông tin KRX đạt mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành chính thức từ ngày 2/5.

Lãnh đạo HNX, chỉ đạo các cá nhân và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, nêu cao tình thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc thuộc gói thầu KRX.

Cụ thể, HNX chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định bảo đảm điều kiện về pháp lý để đưa hệ thống vào vận hành: Các phòng ban chủ động, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát hệ thống văn bản quy định, hoàn thiện hệ thống quy chế, biên bản phối hợp và xây dựng các quy trình nghiệp vụ đảm bảo đầy đủ, phù hợp với hệ thống mới và sẵn sàng trước ngày "go-live".

Như vậy sau 12 năm triển khai, dự án KRX mới hoạt động chính thức.

Theo các chuyên gia, với việc vận hành KRX, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nâng lên một bước tiến mới, là nền tảng để triển khai nhiều sản phẩm, thu hút nhà đầu tư, đáp ứng nhu cầu nâng hạng của thị trường.