Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong 10 tháng đầu năm, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện đạt 103,89 tỷ kWh, chiếm 46% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Song từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu đầu vào như than, dầu, khí tăng đột biến, làm chi phí sản xuất điện của EVN tăng cao, gây nhiều khó khăn về tài chính.

Tại hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề nghị cơ quan quản lý cho doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán lẻ điện kịp thời.

Thực tế, giá bán điện được điều chỉnh theo cơ chế thị trường nhưng do Nhà nước quy định và điều tiết theo các mục tiêu kinh tế vĩ mô, khó có thể điều chỉnh kịp thời theo biến động của chi phí đầu vào. Năm 2022 là năm thứ ba liên tiếp giá bán điện bình quân chưa được tăng kể từ tháng 3/2019.

"EVN đã cố gắng tiết kiệm chi phí, huy động tối ưu các nguồn điện... để giảm lỗ, nhưng với các giải pháp trong nội tại EVN đã và đang thực hiện vẫn không thể bù đắp được chi phí mua điện tăng cao so với kế hoạch đầu năm", đại diện EVN cho hay.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy doanh thu thuần của tập đoàn tăng tăng 5% so với cùng kỳ lên 221.231 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng 17% lên 225.448 tỷ nên tập đoàn lỗ gộp hơn 4.216 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 19.560 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, EVN lỗ sau thuế 16.586 tỷ đồng trong nửa đầu năm, riêng công ty mẹ lỗ ròng 17.358 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi ròng 6.539 tỷ. Điều này khiến tổng mức lỗ lũy kế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 6.193 tỷ đồng.

Về tình hình sản xuất, 10 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 225,98 tỷ kWh, tăng 6% so với cùng kỳ, trong đó tỷ lệ huy động một số loại hình nguồn điện trên tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống như sau:

(Số liệu: EVN, Biểu đồ: Hoàng Anh)

Về kế hoạch sản xuất tháng 11, EVN dự kiến sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống khoảng 704 triệu kWh/ngày, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

EVN sẽ tiếp tục đảm bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn, huy động tối đa các nhà máy thủy điện đang phải xả nước (hoặc có nguy cơ xả nước) theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ban chỉ đạo các địa phương.

Đồng thời cập nhật dự báo thủy văn để có kế hoạch điều tiết phù hợp; nhiệt điện than, tuabin khí huy động theo nhu cầu hệ thống và bài toán tối ưu thủy - nhiệt điện; khai thác cao các nhiệt điện than khu vực phía Bắc để tích dần nước các hồ thủy điện; dự phòng nhiệt điện dầu.