Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, ước tính tháng 1/2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1 có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 12/2021 đạt 34,59 tỷ USD, cao hơn 75 triệu USD so với số ước tính.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2022 ước tính nhập siêu 500 triệu USD.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 1/2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,5% - giảm 1,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 7,7% - tăng 0,7 điểm phần trăm. Còn nhóm hàng thủy sản chiếm 2,9% - tăng 0,8 điểm phần trăm. Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 0,9%, bằng cùng kỳ năm trước.

Ước tính tháng 1/2022 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 29,5 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2022 có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 46,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 12/2021 đạt 31,62 tỷ USD, thấp hơn 353 triệu USD so với số ước tính.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tháng 1/2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 10,2 tỷ USD.

Tháng 1/2022 xuất siêu sang EU ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu từ Trung Quốc 5 tỷ USD, tăng 11,7%. Nhập siêu từ Hàn Quốc 3,8 tỷ USD, tăng 28,9%. Nhập siêu từ ASEAN 1,2 tỷ USD, tăng 69,2%. Trong khi đó, nhập siêu từ Nhật Bản là 600 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm 2021 xuất siêu 58,2 triệu USD.

Với số liệu xuất, nhập khẩu trên, Tổng cục Thống kê ước tính, tháng 1/2022 Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,8 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,3 tỷ USD.

Trước đó, tháng 12/2021, cán cân thương mại hàng hóa đạt xuất siêu 3 tỷ USD, còn cả năm 2021 xuất siêu 4,08 tỷ USD.