Cụ thể, các quỹ ETF nước ngoài vào ròng 374,8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở dòng vốn đến từ Mỹ (quỹ VanEck Vietnam ETF và quỹ VacEck Vietnam ETF) và dòng vốn đến từ Châu Âu (quỹ Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF). Giá trị vào ròng lần lượt 162 tỷ đồng và 214 tỷ đồng.

Các quỹ ETF đầu tư cổ phiếu Việt Nam vào ròng hơn 1.052 tỷ đồng trong một tuần

Ngược lại, quỹ Fubon FTSE sau 2 tuần liên tục vào ròng mạnh với tổng giá trị lũy kế hơn 2.050 tỷ đồng thì tuần qua đã rút ròng hơn 2,8 tỷ đồng. Quỹ này vừa được cấp phép huy động vốn bổ sung lần thứ 4 với quy mô gần 4.000 tỷ đồng; thời gian chào bán bắt đầu từ ngày 29/11.

Các quỹ ETF trong nước vào ròng 677,6 tỷ đồng. Trong đó, hai quỹ do Dragon Capital quản lý VFMVN Diamond ETF và VFM VN30 ETF vào ròng hơn 712 tỷ đồng. Riêng trong ngày 25/11, quỹ VFMVN Diamond ETF vào ròng hơn 203 tỷ đồng.

Top các cổ phiếu được mua nhiều nhất gồm FPT, PNJ, REE, TCB, VIC, VHM, VPB, ACB, HPG, MSN, MBB. Cổ phiếu FPT được mua nhiều nhất với giá trị 96,8 tỷ đồng. Tiếp đó là PNJ với 95,1 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác được mua có giá trị bằng một nửa các mã trên, như REE (59,4 tỷ đồng), TCB (51,2 tỷ đồng) hay VIC (46,8 tỷ đồng).