Bộ Y tế: Cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh sản phẩm chứa Methanol
Cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh sản phẩm chứa Methanol

Cụ thể: Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các cơ sở kinh doanh dược.

Theo Bộ Y tế, Methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét nghiệm, không phải thuốc, nguyên liệu làm thuốc và không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế.

Hiện nay, một số cơ sở bán lẻ thuốc có bày bán các sản phẩm có chứa hoạt chất Methanol gây nhầm lẫn với cồn sát trùng hoặc hướng dẫn sử dụng như sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dùng và không có hiệu quả sát khuẩn như mong muốn.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhu cầu sử dụng về sát khuẩn trong y tế cao, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng các sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay, phân biệt Methanol và sản phẩm ngoài da, sát khuẩn tay.

Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế thực hiện kiểm tra thông tin đầy đủ về thành phần, nhãn mác trước khi mua, bán sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay. Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ cho người mua, bệnh nhân về các lưu ý, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay.

Tăng cường kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm sát khuẩn da, sát khuẩn tay dùng trong y tế trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở bán lẻ thuốc, đảm bảo việc cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh, bày bán các sản phẩm có chứa Methanol.

Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban thuộc sở và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh có mua, bán Methanol mà giấy đăng ký kinh doanh không có phạm vi kinh doanh hóa chất và không được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất hoặc có giấy phép nhưng không tuân thủ quy định pháp luật về quản lý hóa chất và các quy định khác có liên quan.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế phải kiểm tra nhãn mác sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế trước khi kinh doanh, phân biệt rõ và tránh nhầm lẫn giữa Methanol với sản phẩm sát khuẩn da, sát khuẩn tay; không kinh doanh các sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế khi phát hiện thành phần sản phẩm có chứa Methanol.

Các cơ sở có phạm vi kinh doanh hóa chất và được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân loại, ghi nhãn, lập hồ sơ khi kinh doanh Methanol, hỗn hợp có chứa Methanol. Hướng dẫn đầy đủ cho người mua về mục đích sử dụng của Methanol khi có kinh doanh hóa chất này.