Theo quy định mới, tần suất hoạt động của xe khách và các phương tiện vận tải công cộng nội tỉnh do các địa phương quyết định với xe khách liên tỉnh các địa phương ở đầu đi và đến quyết định
Theo quy định mới, tần suất hoạt động của xe khách và các phương tiện vận tải công cộng nội tỉnh do các địa phương quyết định với xe khách liên tỉnh các địa phương ở đầu đi và đến quyết định

Cụ thể, Bộ GTVT quyết định điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về vận tải khách công cộng theo Quyết định 1812 ngày 16/10/2021 của bộ này áp dụng với đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thuỷ nội địa và hàng hải.

Theo đó, Bộ GTVT bỏ điều kiện về giãn cách chỗ với phương tiện vận tải hành khách và bỏ quy định về tỷ lệ phương tiện được phép hoạt động. Thay đổi này nhằm khôi phục hoạt động vận tải khách trong tình hình mới và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tần suất hoạt động của xe khách và các phương tiện vận tải công cộng nội tỉnh do các địa phương quyết định với xe khách liên tỉnh các địa phương ở đầu đi và đến quyết định. Các phương tiện được phép chở tối đa số người theo thiết kế, không phải bắt buộc để ghế trống giữa các hành khách.

Trước đó, một số địa phương, doanh nghiệp vận tải đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT bỏ quy định về bắt buộc khách ngồi giãn cách, tần suất hoạt động của các phương tiện tuỳ theo vùng dịch. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết.