Thông tin từ báo Tin tức, ngày 23/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã ra Công điện 11/CĐ-BGTVT quán triệt và triển khai Công điện 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đáng chú ý trong công điện này, Bộ trưởng yêu cầu lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công các dự án của ngành giao thông vận tải.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

"Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài", công điện của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn, điều chuyển cán bộ yếu kém
Bộ GTVT lập tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn, điều chuyển cán bộ yếu kém

Được biết, Bộ GTVT sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ dự án, giải ngân vốn. Đồng thời, bộ này yêu cầu các đơn vị thay những cán bộ, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Lấy kết quả giải ngân vốn là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ GTVT sẽ lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là tổ phó cùng lãnh đạo các cục, vụ liên quan.

Theo ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ GTVT), lũy kế 7 tháng đầu năm, bộ này giải ngân đạt trên 19.000 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch cả năm).

Dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ GTVT đạt cao hơn mức chung cả nước (cả nước đạt hơn 36%), nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, khi bộ này được giao vốn đầu tư công trên 40 nghìn tỷ đồng cho năm nay.

Theo Bộ Tài chính, hiện tiến độ triển khai một số đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông đang chậm tiến độ. Cụ thể, tới hết tháng 7 vừa qua, tổng giải ngân vốn ngân sách cho các tuyến cao tốc này mới đạt hơn 6.900/14.900 tỷ đồng (đạt 46% kế hoạch cả năm).

Hiện tiến độ giải phóng mặt bằng các đoạn cao tốc Bắc – Nam đang chậm, khi mới đạt 97%.

Về tiến độ thi công, hiện đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn khả năng không hoàn thành đúng kế hoạch vào năm 2021. Tương tự, gói thầu thi công các đoạn Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đến nay cũng chậm so với kế hoạch.