Thống nhất cách hiểu và thực hiện

Theo Công văn số 4482 do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký ngày 27/7, thời gian vừa qua, khi một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đã xuất hiện tình trạng một số địa phương còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách xã hội.

"Để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải đã liên tiếp có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về các vấn đề có liên quan đến lưu thông hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện thống nhất các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu khi lưu thông qua địa bàn tỉnh, thành phố; đồng thời yêu cầu các địa phương không được đặt ra các điều kiện cản trở việc lưu thông hàng hóa thiết yếu", công văn nêu rõ.

Tuy nhiên, do cách hiểu cũng như tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tại một số địa phương có khác nhau nên xảy ra tình trạng một số hàng hóa là nguyên liệu đầu vào của sản xuất hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đời sống của người dân nhưng còn gặp khó khăn, thậm chí ách tắc khi lưu thông trên địa bàn, địa phương hoặc giữa các địa phương với nhau.

Để xử lý vấn đề nêu trên và nhằm mục đích thống nhất về cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lưu thông như trong điều kiện bình thường các hàng hóa cần vận chuyển với điều kiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, ngoại trừ những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định.

Tức là, thay vì liệt kê Danh mục “hàng hóa thiết yếu” được phép lưu thông, Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông”. Những hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh chỉ được vận chuyển khi Thủ tướng cho phép. Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh và hạn chế kinh doanh thực tế đã được Bộ Công Thương ban hành từ năm 2014, hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh có điều kiện.

Bộ Công Thương hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng cho hàng hóa lưu thông bình thường
Bộ Công Thương hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng cho hàng hóa lưu thông bình thường

Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo Danh mục hàng hóa cấm lưu thông. Các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được cấp “thẻ xanh” để lưu thông trên địa bàn, địa phương, hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.

Cùng ngày, nhằm gỡ khó khăn, vướng mắc một cách tình thế cho việc lưu chuyển hàng hoá, Bộ Công Thương ban hành công văn hỏa tốc gửi Sở Công thương các tỉnh, thành hướng dẫn về hàng hóa nào được coi là hàng thiết yếu và được phép lưu thông trong bối cảnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

4 nhóm hàng hóa được phép lưu thông

Danh mục hàng hoá thiết yếu được phép lưu thông do Bộ Công thương hướng dẫn gồm 4 nhóm:

Nhóm thực phẩm: Nước uống, thực phẩm chức năng, thịt và sản phẩm từ thịt, ngũ cốc, thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản, rau củ quả…

Nhóm hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất: Sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi…

Nhóm nhiên liệu, năng lượng: Xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, than…

Nhóm các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

Theo công văn, Bộ Công thương cũng đề nghị các Sở Công thương rà soát, tham mưu cho UBND các tỉnh cho phép lưu thông các nhóm hàng hoá này khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.