Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Namsẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.
Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

Theo Bộ Công thương cho biết, sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi, ngày 02 tháng 12 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp (tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng).

Theo danh sách này, lĩnh vực cà phê có 46 doanh nghiệp thủy sản, 32 doanh nghiệp dệt may, 26 doanh nghiệp cao su, 13 doanh nghiệp cà phê, 16 doanh nghiệp rau củ quả, 13 doanh nghiệp hạt tiêu, 12 doanh nghiệp hạt điều, chè các loại gồm 9 doanh nghiệp, 4 doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ, 3 doanh nghiệp sữa...

Danh sách các Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2021 do Bộ Công thương công bố bao gồm: